Ονυχοπλαστική

Η ονυχοπλαστική ή προσθετική νυχιών είναι μία μέθοδος αποκατάστασης των νυχιών. Κρίνεται απαραίτητη στην περίπτωση τραυματισμού, αποκόλλησης, μερικής ή ολικής αφαίρεσης των αυτών, ώστε να αποφευχθούν παραμορφώσεις.
Εφαρμόζεται με αντιμυκητιακά προϊόντα, διορθώνει οποιοδήποτε πρόβλημα δυσμορφίας και έχει εξαιρετικό αισθητικό αποτέλεσμα. Μία δοκιμή θα σας πείσει!